20 nov 2014

Arbocatalogus: onbekend of onbemind?

0 Reacties

De arbocatalogus, onbekend of onbemind?

Eind 2014 zijn Pascalle en Sebastiaan op een rondetafelbijeenkomst geweest van de Stichting van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid heeft in oktober/november 2014 drie regionale bijeenkomsten – in Zwolle, Utrecht en Eindhoven – georganiseerd met het doel de implementatie van de arbocatalogus in sectoren en bedrijven te bevorderen.
Per bijeenkomst is een arbo-onderwerp centraal gesteld en is de werking van de arbocatalogus in een bepaalde sector belicht. Ter inleiding hierop zijn steeds twee deskundigen uitgenodigd om een korte presentatie te geven. Na afloop van de presentaties gingen de deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek over hun ervaringen in de eigen branche of bedrijf en over het nut en de functie van de arbocatalogus.

[begin]
Over de schrijver


Altijd bezig om diverse partijen aan elkaar te koppelen. Samen sta je sterker op weg naar de onvoorspelbare toekomst.