22 aug 2015

Heb jij dat ook wel eens…

0 Reacties
Heb jij dat ook wel eens...

Heb jij dat ook wel eens…

…dat wanneer je eenmaal in een situatie beland, je er niet meer weet uit te komen.
Dit heet Overanalyseren.
Er gaan allerlei soorten gedachten rond in je hoofd, je schetst situaties om vervolgens in den treuren te herhalen, aan te passen of om te voorkomen. Maar niets lijkt stand te houden. Laat staan dat je je kunt blijven concentreren, op je werk of privé. Kortom, het levert een heleboel stress en vaak ook lichamelijke ongemakken met zich mee.

De enige die situaties sluitend kan krijgen door herberekening is de computer. En dan niet eens voor de volle 100% aangezien het hier om menselijke emoties gaat en niet om informatietechnologie. Zinloos, zou je denken. Maar dat wat een computer doet met informatiestromen heeft te maken met abstractie. En dit is nou nét wat wij mensen wel kunnen filteren:
ook wel Helikopterview genoemd.
Het gade slaan van een tafereel, een situatie, een moment en dan de elementen er uithalen die een patroon vormen tot een oplossing.

Tijdens een vergadering is dit meestal de voorzitter die het ‘tafereel’ op afstand observeert, komt in actie wanneer een onderwerp te lang duurt of soms een stemronde inzet om tot een besluit te kunnen komen. De deelnemers verwachten ook van de voorzitter op zijn minst een objectieve houding.

Een ongevraagde Helicopterview kan best lastig zijn. Dit zijn de mensen die durven aan te geven wat zij hebben gezien. Ongevraagd. Deze mensen worden helaas nog wel eens weggeschoven. Want ja, wat weet ‘hij’ er nou van… Maar juist díe persoon die van een afstand heeft mee gekeken, heeft meestal de oplossing. Overziet de discussie, filtert relevantie en haalbaarheid.

Overanalyseren kan alleen de kop in worden gedrukt wanneer het wordt gedeeld met neutrale personen. Mensen die met een objectieve blik kunnen kijken naar de situatie. Het is natuurlijk niet gezegd dat een antwoord of een oplossing altijd bij de ander gehaald moet worden, maar vaak helpt het net wat meer op weg.

Tips:

  • onuitgesproken meningen vragen van mensen die zich niet in de situatie hebben gemengd, maar dit wel hebben gezien;
  • alleen de meningen van abstract niveau (of korte samenvattingen) kunnen leiden tot inzicht, de rest is immers bijzaak;
  • een totaal onafhankelijk persoon vragen. Soms is het alleen al genoeg om een (werk)situatie voor te leggen aan iemand die inhoudelijk geen weet heeft wat er speelt, welke belangen er zijn en wie er bij betrokken zijn.

Heb jij dat ook wel eens…
…dat het een opluchting is wanneer een kwestie ineens helder, praktisch en haalbaar wordt? Ineens een veel geruststellender karakter heeft? Dat ineens de oplossing daar is? Alleen maar met een beetje hulp van elkaar!

 

[begin]
Over de schrijver


Altijd bezig om diverse partijen aan elkaar te koppelen. Samen sta je sterker op weg naar de onvoorspelbare toekomst.