27 aug 2015

Met zijn allen productief zijn én blijven

0 Reacties

Een goede werknemer heeft van nature een conservatieve mentaliteit als het gaat om de eigen werkplek. Gelukkig maar, want dat is grotendeels prima. Met een loyale werknemer kom je een eind. Vastigheid voor de werknemer is in dit geval goed voor het bedrijf. En dat iemand als werknemer goed wil zijn in wat hij doet, werkt natuurlijk uitstekend en zorgt voor expertise en continuïteit.

In deze tijd geen ruimte voor conservatisme
Echter, de omgeving biedt in deze tijd niet altijd ruimte voor starheid en conservatisme. Bedrijven reageren graag dynamisch op afnemende omzet, wijzigingen in wet- en regelgeving en terugtrekkende overheid. Zo vangen zij klappen op zonder er als bedrijf aan onderdoor te gaan.

Reorganisatie hoort erbij
In deze tijd hoort reorganisatie er dan ook vaak bij. Dit merken we de laatste jaren en nog steeds. De een zegt : ‘Helaas!” De ander zegt : “Ontwikkeling”.
Al dan niet met externe ondersteuning werkt de directie of het bestuur hard aan de reorganisatie (belichten – richten – inrichten – verrichten). Veel reken- en uitzoekwerk. En managementbijeenkomsten om alle leidinggevenden stap voor stap mee te nemen in de situatie en voor te bereiden op hun nieuwe rol én de nieuwe rol van het cluster, de afdeling of het team.

Onduidelijke toekomst
In een groot deel van deze tijd is nog niet duidelijk wat de (nieuwe of vernieuwde) richting is van de organisatie en hoe deze dient uit te zien (meer met minder, etc.). Kortom, het bestuur houdt de organisatie kritisch tegen het licht en bespreekt knelpunten en maakt toekomstplannen. Stap voor stap worden deze inzichten gedeeld met het management. Onder aan de boom, waar het overgrote deel van het personeel zit, vindt weinig inzicht plaats. Enkele luxe of ‘goede’ trajecten uitgezonderd waar het hele personeel betrokken wordt bij reorganisatie.mac-glasses

Hoe dan ook, in de periode voorafgaand aan het bekend worden van de concrete plannen, is vaak sprake van verwarring. Een verwarring die makkelijk voort kan duren en ertoe leidt dat managers vooral bezig zijn met het omhoog houden van het moreel onder de werknemers. In plaats van met taken, doelstellingen of concrete targets. Reorganisatie is vaak een reactie op wijzigingen in de omgeving, die leiden tot afnemende omzet of toenemende risico’s. En juist in die periode zijn het uitvoeren van taken en het behalen van targets van groot belang voor het succesvol voortbestaan van de organisatie.

Onrust of spanning over eigen positie
Werknemers reageren positief op inhoudelijke wijzigingen als gevolg van de omgeving. Ook zien zij kansen om efficiënter of effectiever te kunnen werken. Maar gelijktijdig zorgt het conservatisme ten aanzien van de eigen positie of de werkplek voor onrust en spanning. Met alle gevolgen van dien.

Baanonzekerheid en twijfel
In een tijd van en voorafgaand aan reorganisatie heeft (bijna) automatische salarisgroei plaats gemaakt voor baanonzekerheid en zelftwijfel. Het management probeert het moreel hoog te houden, maar kent tot 5 voor 12 de (in)richting ook niet. Ook voor je imago en in het kader van goed werkgeverschap is dit hét moment om preventief aan de slag te gaan en mensen voor te bereiden op de toekomst.

Stimuleer inzicht in eigen toekomst
Zorg voor je mensen. Want de inhoudelijke toekomst zien zij wel voor zich. Maar bereid je mensen juist voor op de mogelijke toekomst van hun werkplek. Stel hen (na een pré-rouw periode) voortdurend de vraag: ”Wat is het ergste wat jou kan gebeuren? (Ontslag)” En vraag door: “Wat is dan je plan b?” Stimuleer hen om hier actief over na te denken. Bij voorkeur in groepsverband, eventueel met een interne of externe begeleider van de sessie of een coach/mentor voor de individuele medewerker. Denk out of the box. Laat mensen bijvoorbeeld groepsgewijs mini-ondernemingsplannen opstellen, die ze elkaar voorleggen. Zorg voor objectieve ondersteuning door begeleiders die niets te maken hebben met de reorganisatie(-plannen).

Voornemen: productief blijven
Neem je als doelstelling voor om met zijn allen productief te zijn en te blijven. Om het moreel hoog te houden (realistische doelstellingen & successen vieren!). De werknemers die het bedrijf zullen (moeten) verlaten, kunnen dit én met opgeheven hoofd doen én met een deels doorlopen rouwproces. Zij zullen sneller werk vinden of voor zichzelf kunnen starten (evt. met collega’s uit de mini-onderneming). Ook creatieve oplossingen als parttime werknemer en parttime mini-ondernemer blijken mogelijk te zijn.

De voordelen mogen duidelijk zijn (gemotiveerd personeel, continuïteit, productiviteit en creatieve oplossingen komen uit het brainstormen van het personeel naar voren). Maar uiteraard kleven hier ook nadelen aan. Door mobiliteit te stimuleren, kunnen meer werknemers vertrekken die je eigenlijk aan boord wilt houden. En je hebt objectieve begeleiding nodig om sociaal-wenselijk gedrag te voorkomen.

Vraag een balanspakket aan, gericht op aanstaande reorganisatie.

[begin]
Over de schrijver


Altijd bezig om diverse partijen aan elkaar te koppelen. Samen sta je sterker op weg naar de onvoorspelbare toekomst.